Árak és információk

Érvényes:

2024. február 3-tól

Az oktatás formája

Minden GKI továbbképzés és alapképzés
ONLINE E-learning formában történik.

Ingyenes vizsga előtti konzultációra lehetőséget biztosítunk.

kötelező iratok

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • vezetői engedély
 • GKI kártya (ha van)
 • 1 db igazolványkép

A fenti dokumentumok mindkét oldalának másolatát kérjük pdf vagy jpg fájlban. Online jelentkezés esetén e-mailben csatolni, míg személyes jelentkezés esetén hozza magával irodánkba.

Tehergépkocsi vezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    75.300,- Ft
Vizsgadíj 31.500,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft

 

121.600,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    248.000,- Ft
Vizsgadíj 76.300,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft

 

339.100,- Ft

kiegészítő továbbképzés

Tanfolyami díj    42.000,- Ft
Vizsgadíj 10.500,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft

 

67.300,- Ft

kiegészítő alap

Tanfolyami díj   226.600,- Ft
Vizsgadíj 55.300,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft
296.700,- Ft

Autóbuszvezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    75.300,- Ft
Vizsgadíj 31.500,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft

 

121.600,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    303.000,- Ft
Vizsgadíj 76.300,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft

 

394.100,- Ft

kiegészítő továbbképzés

Tanfolyami díj    42.000,- Ft
Vizsgadíj 10.500,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft
67.300,- Ft

kiegészítő alap

Tanfolyami díj    261.600,- Ft
Vizsgadíj 55.300,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft
331.700,- Ft

Összevont
Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi-vezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    93.700,- Ft
Vizsgadíj 42.000,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft
150.500,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    331.000,- Ft
Vizsgadíj 119.600,- Ft
Kártyadíj 14.800,- Ft
465.400,- Ft

Így tud jelentkezni tanfolyamra

jelentkezés tanfolyamra

Személyes ügyintézést esetén keresse fel irodánkat ügyfélfogadási időben, vagy jelentkezhet online is.

szerződés elkészítése

A jelentkezési lap kitöltése és a kötelező iratok megküldése után elkészítjük a tanfolyami szerződést.

tanfolyami befizetés

A tanfolyam kezdésének feltétele az elméleti tandíj befizetés, amelyet megtalálhat az egyes képzés leírásánál.

kezdődhet a tanulás

Az elméleti tanfolyam díjának kifizetését követően már el is kezdhető a tanfolyam

FONTOS INFÓK!

A TOVÁBBképzés
tantárgyai és óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Előírások alkalmazása.

Gyakorlati tantárgy:

 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

Teljes óraszám: 35 óra

AZ ALAPképzés
tantárgyai és  óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Előírások alkalmazása

Gyakorlati tantárgyak:

 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek,
 • Járművezetési gyakorlat speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátoron,
 • Járművezetés közúti forgalomban.

Teljes óraszám: 44 óra

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Vizsgamentes tanfolyam esetén a tanfolyam sikeres elvégzése mellett szükséges a jelentkezési adatlap aláírása illetve 1 db fénykép leadása.
 • Vizsgával záruló tanfolyam esetén a vizsgára jelentés feltétele a kitöltött és aláírt adatlap illetve 1 db fénykép leadása és a teljes GKI tanfolyam díjának befizetése.
 • A tanuló csak akkor vehet részt a vizsgákon, ha igazoltan elvégezte az e-learning képzést, nem áll alkohol, illetve drogok hatása alatt, illetve az érvényes személyi okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya és jogosítvány) bemutatja a vizsgabizottságnak.
 • Sikeres vizsgát vagy sikeres vizsgamentes tanfolyam elvégzését követően a közlekedési hatóság, 24/2005. GKM rendelet 14. mellékletében meghatározott, 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes „Gépjárművezetői képesítési igazolványt” (GKi kártyát) ad ki a vizsga napjától számított 30 napon belül. A plasztik kártyát az adatlapon megjelölt levelezési címre küldi meg a kiállító hatóság.

Kinek kell GKI alapképzés?

 • Autóbuszvezető:
  2008. 09. 09. utáni jogosítvány esetében
 • Teherautóvezető:
  2009. 09. 09. utáni jogosítvány esetében

Kinek kell GKI továbbképzés?

 • Autóbuszvezető:
  2008. 09. 09. előtti jogosítvány esetében
 • Teherautóvezető:
  2009. 09. 09. előtti jogosítvány esetében
 • Ha már volt az adott kategóriában GKI kártyád