Árak és információk

Érvényes:

2021. december 16-tól

Az oktatás formája

Minden GKI továbbképzés és alapképzés
ONLINE E-learning formában történik.

Ingyenes vizsga előtti konzultációra lehetőséget biztosítunk.

kötelező iratok

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • vezetői engedély
 • GKI kártya (ha van)
 • 1 db igazolványkép

A fenti dokumentumok mindkét oldalának másolatát kérjük pdf vagy jpg fájlban. Online jelentkezés esetén e-mailben csatolni, míg személyes jelentkezés esetén hozza magával irodánkba.

Tehergépkocsi vezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    72.000,- Ft
Vizsgadíj 13.800,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft

 

95.700,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    110.000,- Ft
Vizsgadíj 40.700,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft

 

160.600,- Ft

kiegészítő továbbképzés

Tanfolyami díj    33.000,- Ft
Vizsgadíj 4.600,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft

 

47.500,- Ft

kiegészítő alap

Tanfolyami díj    88.600,- Ft
Vizsgadíj 31.500,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft
130.000,- Ft

Autóbuszvezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    72.000,- Ft
Vizsgadíj 13.800,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft

 

95.700,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    130.000,- Ft
Vizsgadíj 40.700,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft

 

180.600,- Ft

kiegészítő továbbképzés

Tanfolyami díj    33.000,- Ft
Vizsgadíj 4.600,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft
47.500,- Ft

kiegészítő alap

Tanfolyami díj    88.600,- Ft
Vizsgadíj 31.500,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft
130.000,- Ft

Összevont
Autóbuszvezetői és Tehergépkocsi-vezetői

továbbképzés

Tanfolyami díj    82.000,- Ft
Vizsgadíj 18.400,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft
110.300,- Ft

alapképesítés

Tanfolyami díj    160.000,- Ft
Vizsgadíj 59.500,- Ft
Kártyadíj 9.900,- Ft
229.400,- Ft

Így tud jelentkezni tanfolyamra

jelentkezés tanfolyamra

Személyes ügyintézést esetén keresse fel irodánkat ügyfélfogadási időben, vagy jelentkezhet online is.

szerződés elkészítése

A jelentkezési lap kitöltése és a kötelező iratok megküldése után elkészítjük a tanfolyami szerződést.

tanfolyami befizetés

A tanfolyam kezdésének feltétele az elméleti tandíj befizetés, amelyet megtalálhat az egyes képzés leírásánál.

kezdődhet a tanulás

Az elméleti tanfolyam díjának kifizetését követően már el is kezdhető a tanfolyam

FONTOS INFÓK!

A TOVÁBBképzés
tantárgyai és óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Előírások alkalmazása.

Teljes óraszám: 35 óra

AZ ALAPképzés
tantárgyai és  óraszámai:

Elméleti tantárgyak:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Előírások alkalmazása

Gyakorlati tantárgyak:

 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek,
 • Járművezetési gyakorlat speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátoron,
 • Járművezetés közúti forgalomban.

Teljes óraszám: 44 óra

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Vizsgára jelentés feltétele a kitöltött és aláírt adatlap illetve 1 db fénykép leadása és a teljes GKI tanfolyam díjának befizetése.
 • A tanuló csak akkor vehet részt a vizsgákon, ha igazoltan elvégezte az e-learning képzést, nem áll alkohol, illetve drogok hatása alatt, illetve az érvényes személyi okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya és jogosítvány) bemutatja a vizsgabizottságnak.
 • Sikeres vizsgát követően a közlekedési hatóság, 24/2005. GKM rendelet 14. mellékletében meghatározott, 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes „Gépjárművezetői képesítési igazolványt” (GKi kártyát) ad ki a vizsga napjától számított 30 napon belül. A plasztik kártyát az adatlapon megjelölt levelezési címre küldi meg a kiállító hatóság.
 • Sikertelen vizsga esetén a képzőszerv gondoskodik újabb vizsgalehetőségről, a pótvizsgadíj befizetését követően.

Kinek kell GKI alapképzés?

 • Autóbuszvezető:
  2008. 09. 09. utáni jogosítvány esetében
 • Teherautóvezető:
  2009. 09. 09. utáni jogosítvány esetében

Kinek kell GKI továbbképzés?

 • Autóbuszvezető:
  2008. 09. 09. előtti jogosítvány esetében
 • Teherautóvezető:
  2009. 09. 09. előtti jogosítvány esetében
 • Ha már volt az adott kategóriában GKI kártyád